Banki umożliwiają nam założenie rachunku wspólnego z inną osobą. Rachunki bankowe można posiadać z osobą formalnie "obcą". To od nas zależy, czy chcemy dzielić swoje pieniądze z kimś innym. Ale czy to się opłaca? Warto zwrócić uwagę, czy bank za prowadzenie konta wspólnego nie pobiera dodatkowych opłat, najlepsze konto bankowe internetowe. Może się okazać, że jesteśmy zmuszeni zapłacić np. za dodatkową kartę do konta bankowego. Niekiedy bank uzależnia zwrot opłaty za korzystanie z rachunku od stałego zasilania konta ustaloną sumą pieniędzy. W przypadku rachunku wspólnego suma ta może być inna niż gdybyśmy otworzyli w tym banku konto osobiste. Każdy ze współwłaścicieli powinien posiadać takie samo prawo do dysponowania środkami zdeponowanymi na koncie bankowym. Przed podpisaniem umowy o rachunek wspólny należy pamiętać, że każdy z właścicieli może w dowolnym momencie wypłacić całą kwotę oraz wypowiedzieć rachunek. Warto więc zastanowić się, czy nie otworzyć konta. Oczywiście dzieląc mieszkanie z kimś, wspólne konto bankowe jest rozwiązaniem bardzo wygodnym, pozwala np. kontrolować wspólne wydatki niezależnie przez wszystkich właścicieli. Być może w takiej sytuacji najbezpieczniejszym wyjściem jest otworzenie dwóch rachunków indywidualnych i jednego rachunku z drugą osobą, które służyłoby właśnie takim celom?
Website URL: http://qq.com